Är färskfoder farligt?

Färskfoder är populärt, även om långt ifrån alla hundägare är övertygade om dess förträfflighet. Fodret består av restprodukter från slakterier, och säljs djupfryst. Fodret ges till hunden utan att kokas…