Funderar du på att skaffa katt, eller är du redan kattägare? Då kan det vara en god ide att läsa på lite mer om kattförsäkringar.

Katten är som säkert bekant vårt näst mest populära sällskapsdjur i Sverige och många katter är omtyckta vänner till många människor och i vissa fall även andra djur. I många hem behandlas katten som vilken annan familjemedlem och det är då inte konstigt att de flesta kattägare vill ha en trygg försäkring till sin katt.

Precis som för andra husdjur så kan våra katter råka ut för olyckor eller sjukdomar samt behöva besöka veterinären för olika hälsokontroller och vård. Att besöka veterinären kan i många fall bli en dyr historia om man har en oförsäkrad katt. För att slippa oroa sig för dyra och oväntade kostnader finns det idag olika former av kattförsäkringar.

 

olika former av kattförsäkringar

På hemsidan bästkattförsäkring.nu hittar du en sammanställning och information om hur du bäst väljer din kattförsäkring  så att du på så vis kan hitta det billigaste och bästa skyddet till din katt. Som vanligt när det gäller olika typer av försäkringar är det en mer eller mindre en djungel av olika typer av kattförsäkringar samt olika försäkringsbolag. För att få tag i den bästa försäkringen gäller det att reda ut sina behov, vilka typer av kattförsäkringar som finns samt vilket försäkringsbolag som erbjuder den billigaste och samtidigt bästa försäkringen för dig och din katt.

Kattförsäkring – så här fungerar den

En försäkring för katt – kattförsäkring – är strukturerad och uppbyggd på samma sätt som de flesta andra typer av försäkringar till husdjur. Försäkringen delas vanligtvis upp i två delar – veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. För de allra flesta kattägare så räcker det bra med veterinärvårdsförsäkringen. Dock kan det för vissa vara så att katten är en viktig del av inkomsten (t.ex. tävling och avel) och i dessa fall bör man fundera på att också teckna en livförsäkring på katten. Nedan förklarar vi kortfattat hur både liv- och veterinärvårdsförsäkringen fungerar till katter:

Veterinärvårdsförsäkring för katt

Med en veterinärvårdsförsäkring för katt så kan du få ersättning för kostnader som uppstår vid undersökning och behandling av din katt när den råkar ut för en olycka eller blir sjuk. För att du ska kunna få ersättning behöver vård och behandling alltid utföras av en legitimerad veterinär. Den övre gränsen för en maximal ersättning för dessa kostnader sänks efter att katten fyllt sju eller åtta år.

 

Livförsäkring för katt

Livförsäkring för katt

Att teckna en livförsäkring för din katt är en populär valmöjlighet bland kattägare, särskilt för dem som är beroende av inkomster som är direkt kopplade till kattens liv (t.ex. tävling och avel) eller för dem som vill vara säkra på att de har ekonomiskt stöd om olyckan skulle inträffa. Livförsäkringen för din katt är utformad för att erbjuda en ekonomisk trygghet genom att betala ut en förbestämd summa pengar som ett engångsbelopp om din katt skulle gå bort. Storleken på detta ekonomiska stöd minskar gradvis i takt med att din katt åldras och kan till sist upphöra helt när din katt når en viss ålder. Åldersgränsen för när kattens livförsäkring upphör beror på försäkringsbolag samt de villkor som du tecknar försäkringen för. Vanligtvis upphör försäkringen när katten fyllt mellan tio till tretton år.

Att tänka på med kattförsäkringar

Innan du väljer och tecknar din kattförsäkring så bör du uppmärksamma punkterna nedan:

  • Läs på ordentligt! Villkor och ersättningsnivåer varierar mellan olika försäkringsbolag. T.ex. finns det i alla kattförsäkringar en grundsjälvrisk som man bör känna till.
  • Hankatter kostar vanligtvis mer att försäkra än honkatter. Anledningen till detta är att hankatter anses ha fler kroppsliga problem än honkatter och på grund av detta blir kostnaden för hankattens försäkring högre.
  • Livförsäkring till katt – behöver du detta? Rekommenderas att du endast tecknar detta om din inkomst står på spel om katten avlider.

Av Husse