Det är alltid bra att känna till de vanligaste kattsjukdomar som finns innan man bestämmer sig för vilken typ av försäkring och försäkringsbolag man ska välja. Detta eftersom olika kattförsäkringar täcker in olika typer av kattsjukdomar.

Bortsett från detta kan det också vara praktiskt att som kattägare få en överblick över de mest förekommande kattsjukdomar som kan drabba sin katt. I den här artikeln beskriver vi kortfattat de vanligaste sjukdomarna som din katt kan råka ut för – du hittar information om kattsjukdomarnas symptom, behandling och smitta.

Ett generellt symptom på sjukdom hos din katt är att den plötsligt får dålig aptit, bli mager eller verkar allmänt slö. Andra varningstecken är feber, snuva eller diarré. Om din katt uppvisar några av dessa symptom bör du uppsöka en veterinär.

Kattsnuva – en vanlig kattsjukdom

Kattsnuva är en vanligt förekommande virussjukdom hos katter. De vanligaste symptomen på att din katt är drabbad av kattsnuva är att ögon och nos rinner, feber samt att katten nyser. Yngre och i övrigt friska katter klarar för det mesta av kattsnuvan på egen hand. Äldre katter samt katter med nedsatt immunförsvar kan få det svårare att överkomma denna kattsjukdom och kan behöva vård. Det går att vaccinera din katt mot kattsnuva.

 

olika kattsjukdomar

 

Diarré hos katt

Den mest förekommande anledningen till att en kattägare behöver besöka sin veterinär är att katten har fått rinnande och lös avföring – diarré. Det finns dock många orsaker till att katter får diarré men vanligtvis beror det på någon form av inflammation i tjocktarmen. För att råda bot på inflammationen hjälper det om katten får antibiotika. Inflammation i tjocktarmen kan katten t.ex. få på grund av felaktig kost. Om diarrén innehåller blod bör du ta katten till en veterinär. Kattungar och små katter blir snabbt uttorkade av diarré så vänta inte med att ta dom till veterinären.

Kattpest

Symptomen på kattpest kan variera från katt till katt. En del katter blir trötta och slöa, får feber och få efter ett tag diarré och kräkningar. Andra (speciellt då vuxna katter) får inga symptom alls. Kattpest är en farlig sjukdom som kan göra att de katter som insjuknar väldigt snabbt blir dåliga och i vissa fall dör katterna inom några timmar. Yngre katter är mer känsliga för kattpest än äldre.

Kattpest vaccination

Oavsett om din katt är utekatt eller innekatt så är det väldigt viktigt att den vaccineras mot kattpest. Detta för att det virus som orsakar kattpest existerar i både utomhus- och inomhusmiljöer.

Urinvägsinfektion hos katt

Om du upplever att din katt har problem när det kissar så kan detta bero på att den fått urinvägsinfektion. Urinvägsinfektions hos katt är allvarligt och den kan sprida sig till njurarna vilket kan vara livshotande för katten. Se till att kontakta veterinären snarast om du misstänker att din katt har urinvägsinfektion. Hos hankatter kan det också bildas urinstenar som fastnar i urinvägarna, vilka kan täppa till och orsaka stopp i urinvägarna. Detta anses också vara livshotande.

Katt som kräks

Att din katt kräks kan bero på olika saker, till exempel hårbollar. När katter putsar sin päls får dom i sig stora mängder päls. Detta är i sig inget farligt men om man misstänker att en hårboll fastnat, eller om kräkningarna innehåller blod, så ska en veterinär kontaktas.

Mask hos katt

Det är vanligt att katter får mask i magen. Om du ser tecken på mask i kattens avföring eller kräkningar så har katten infekterats med mask. Ibland kan katten också ha mask utan några synliga tecken. Mask hos katt är inget farligt och man kan köpa receptfritt läkemedel för detta på apoteket. Skulle avmaskningsmedlet inte hjälpa, eller om din katt är allmänpåverkad ska du kontakta veterinär.

Av Husse