Färskfoder är populärt, även om långt ifrån alla hundägare är övertygade om dess förträfflighet. Fodret består av restprodukter från slakterier, och säljs djupfryst. Fodret ges till hunden utan att kokas eller värmebehandlas innan, och nu finns det röster som varnar för att både hundar och människor kan bli sjuka av fodret.

Det finns många skäl till varför det är bra för hälsan att skaffa hund, men det finns de som säger att det finns en stor hälsorisk också. Det rör sig om färskfoder, biprodukter från slakterier som köps djupfrysta och som serveras råa. Denna typ av foder skulle kunna innehålla ESBL-bildande bakterier. ESBL är en grupp av enzymer som kan bryta ned beta-laktamantibiotika, alltså penicillin och andra liknande läkemedel. ESBL-bildande bakterier är de som ofta kallas antibiotikaresistenta bakterier. En av de mest kända bakterierna som kan bilda ESBL är Escherichia coli, mer känd som E. coli. Mer information om ESBL och dess förekomst hos svenska tamdjur finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

Med tanke på att E. coli har hittats i charkprodukter gjorda på fjäderfä borde bakterierna också kunna finnas i färskfoder som tillverkats av fjäderfä. Statens veterinärmedicinska anstalt har därför undersökt halten av dessa bakterier i färskfoder baserat på fjäderfäprodukter från Sverige, Finland och Norge, av åtta olika varumärken. 39 produkter testades, varav 22 enbart innehöll slaktbiprodukter från fjäderfä, medan 17 innehöll blandningar av slaktrester från olika källor.

Samtliga av proven som undersöktes innehöll E. coli. I två av proven översteg halten de rekommendationer för animaliskt djurfoder som Jordbruksverket har tagit fram. ESBL-bildande E. coli-bakterier påträffades i nio prover. Statens veterinärmedicinska anstalts sammanfattning av studien finns att läsa här.

färskfoder hundar

Hur gör man som hundägare?

Är du hundägare och tycker att färskfoder fungerar bra för ditt eller dina djur? Då finns det anledning att vara försiktig i fortsättningen. Även om förekomsten var låg i de prover som testades så kommer en hund som regelbundet äter färskfoder innehållande E. coli att riskera att bli bärare av bakterierna. Som husse eller matte är det viktigt att tvätta händerna efter att man hanterat färskfoder, och helst innan också. Dessutom bör man diska matskålen efter varje måltid.

Extra viktigt är det att undvika ESBL-bildande bakterier under en antibiotikabehandling. Antibiotika gynnar nämligen förekomsten av resistenta bakterier, som kan spridas vidare bl. a. via hundens avföring. Därför bör hundar helst inte äta färskfoder alls under en antibiotikakur, och inte heller under en period efter att kuren avslutats.

Eftersom antibiotikaanvändningen är betydligt mer utbredd i det danska jordbruket än i det svenska bör man också välja svenskt färskfoder i möjligaste mån. Även om det blir dyrare att köpa så kommer man att tjäna på det i längden. Sjuka hundar och sjuka människor har en förmåga att bli kostsamma.

Har man tid och pengar kan det vara en bra idé att leta upp en tillverkare av färskfoder i närområdet. Då kan man själv kontrollera tillverkningen, och bygga upp en personlig relation till tillverkaren.

Av Husse