Vad är epilepsi?

Hundar är fantastiska varelser som kan berika våra liv på många sätt. Tyvärr kan de precis som människor drabbas av olika hälsoproblem, varav epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna hos hundar. Epilepsi är en kronisk sjukdom som kan påverka hundar av alla raser och åldrar. Enligt forskning lider ungefär 0,75% av hundpopulationen av epilepsi, vilket gör det till en betydande hälsoupplevelse för hundägare överallt.

I denna artikel kommer vi att utforska vad epilepsi är, hur det kan identifieras och behandlas hos hundar och vilka utmaningar som kan uppstå när man lever med en hund som lider av denna sjukdom. Genom att öka vår förståelse för epilepsi hos hundar kan vi bättre stödja våra fyrbenta vänner och ge dem det bästa livet möjligt.

Fortsätt läsa för att få en djupare insikt i epilepsi hos hundar och de åtgärder som kan vidtas för att underlätta deras livskvalitet.

Epilepsi hos hundar
Epilepsi hos hundar

Vad utlöser ett epileptiskt anfall hos hundar?

Epileptiska anfall hos hundar kan vara skrämmande och förvirrande för både ägaren och hunden själv. För att bättre förstå och hantera epilepsi hos hundar är det viktigt att undersöka vad som kan utlösa ett epileptiskt anfall.

Det finns olika faktorer som kan fungera som utlösare för epileptiska anfall hos hundar. Först och främst kan ärftliga faktorer spela en roll. Vissa hundraser är mer benägna att utveckla epilepsi än andra, vilket tyder på en genetisk predisposition. Förutom ärftlighet kan även miljöfaktorer och yttre påverkan spela en roll i att framkalla anfall. Stress, förändringar i rutiner eller omgivning, höga ljud, ljusflimmer och kemikalier är exempel på faktorer som kan utlösa anfall hos känsliga individer.

Det är viktigt att notera att utlösande faktorer kan variera från hund till hund. Vissa hundar kan vara känsligare för vissa stimulanser än andra. Att identifiera och undvika dessa utlösare kan vara en viktig del av att hantera epilepsi hos hundar och minska frekvensen och svårighetsgraden av anfall.

Vilka är tecknen på att min hund kan vara epileptisk?

Epilepsi kan visa sig på olika sätt hos hundar och symtomen kan variera i intensitet och frekvens. Här är några vanliga tecken på epilepsi hos hundar:

 1. Krampanfall: Det mest uppenbara symtomet på epilepsi är krampanfall. Dessa anfall kan ta olika former, inklusive grand mal-anfall där hunden förlorar medvetandet, skakar våldsamt och kan tappa kontroll över blåsan eller tarmarna. Mindre allvarliga anfall, såsom petit mal-anfall eller fokala anfall, kan också förekomma. Under dessa anfall kan hunden visa förändrat beteende, upprepad rörelse eller ofrivilliga muskelryckningar.
 2. Aura eller förvarning: Vissa hundar kan visa tecken på en aura eller förvarning innan ett epileptiskt anfall inträffar. Dessa tecken kan vara subtila och inkludera beteendeförändringar, oro, rastlöshet eller söka tröst från ägaren. Att kunna identifiera dessa förvarningstecken kan vara till hjälp för att vidta förebyggande åtgärder och minska anfallens svårighetsgrad.
 3. Efteranfall: Efter ett epileptiskt anfall kan hunden vara förvirrad, trött och desorienterad. Det kan ta lite tid för hunden att återhämta sig och återgå till sitt normala beteende.
 4. Krampanfallsmönster: Hos vissa hundar kan epilepsi följa ett visst mönster när det gäller frekvens och timing av anfall. Det kan vara användbart att föra en noggrann journal över anfallen för att identifiera eventuella mönster och underlätta korrekt diagnos och behandling.

Vad orsakar epilepsi hos hundar?

Epilepsi hos hundar kan ha olika orsaker och kan klassificeras som ”strukturell” eller ”idiopatisk”. Här är några viktiga punkter att förstå:

 1. Strukturell epilepsi: Strukturell epilepsi uppstår när det finns en identifierbar underliggande orsak i hjärnan. Det kan vara resultatet av huvudskador, tumörer, inflammatoriska sjukdomar eller andra strukturella förändringar i hjärnan som påverkar dess normala funktion. Dessa förändringar kan leda till ökad elektrisk aktivitet i hjärnan, vilket resulterar i epileptiska anfall hos hunden.
 2. Idiopatisk epilepsi: Idiopatisk epilepsi uppstår när ingen underliggande orsak kan identifieras. Det är ofta antaget att en genetisk predisposition spelar en roll i dessa fall. Idiopatisk epilepsi kan förekomma hos hundar utan någon tydlig strukturell eller metabolisk abnormalitet i hjärnan. Denna form av epilepsi är vanligare hos vissa hundraser och kan vara ärftlig.
 3. Reaktivt anfall: Reaktiva anfall kan uppstå till följd av tillfälliga förändringar i hjärnan, till exempel vid förgiftning, metaboliska obalanser, njursvikt eller leversjukdom. Dessa förändringar kan utlösa epileptiska anfall hos hundar. När den underliggande orsaken är behandlad eller kontrollerad kan anfallen avta eller försvinna helt.

Det är också viktigt att notera att epilepsi kan utvecklas hos hundar i alla åldrar, beroende på de underliggande faktorerna. Vissa hundar kan vara genetiskt predisponerade för epilepsi och kan visa tecken på sjukdomen redan vid ung ålder, medan andra hundar kan utveckla epilepsi senare i livet till följd av strukturella eller reaktiva faktorer.

vad ska man göra när hunden har epilepsi anfall
vad ska man göra när hunden har epilepsi anfall

Vad ska jag göra om min hund får ett epileptiskt anfall?

Det är viktigt att du förblir lugn om din hund får ett epileptiskt anfall. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 1. Var lugn: Försök att behålla ditt lugn under anfallet. De flesta anfall är kortvariga och hundar är vanligtvis helt omedvetna om dem. Även om anfallen kan se våldsamma ut, är det osannolikt att din hund lider under anfallet.
 2. Se till att både du och din hund är säkra: Flytta eventuell möblering som kan vara i vägen så att din hund inte kan skada sig själv under anfallet.
 3. Undvik att stoppa något i din hunds mun: Under inga omständigheter ska du stoppa något i din hunds mun, inklusive dina händer. Det är en vanlig missuppfattning att hundar kan svälja sin tunga under ett anfall, men det är extremt osannolikt att det inträffar. Att försöka öppna hundens mun kan faktiskt leda till skador på både dig och din hund.
 4. Kontakta din veterinär: Om detta är första gången din hund får ett anfall eller om anfallen blir mer frekventa eller intensiva, bör du kontakta din veterinär. De kan utvärdera din hunds hälsa och ge råd om lämplig behandling. Ibland kan veterinären ordinera ”akutmedicin” för att minska längden på ett epileptiskt anfall.

Det är viktigt att komma ihåg att varje hunds epileptiska anfall kan vara olika och att det är bäst att rådfråga en veterinär för en korrekt bedömning och rådgivning. Att förstå hur du kan stödja din hund under och efter ett anfall kan hjälpa till att minska eventuell oro och ge din hund en trygg miljö.

Vad kan utlösa min hunds epilepsi?

Epilepsi hos hundar kan utlösas av olika faktorer. Här är några vanliga faktorer att vara medveten om:

 1. Trötthet: Trötthet kan vara en utlösande faktor för epileptiska anfall hos hundar. Det är viktigt att se till att din hund får tillräckligt med vila och regelbunden sömn för att minska risken för anfall.
 2. Brist på sömn: En brist på tillräcklig sömn kan också vara en utlösande faktor för epileptiska anfall hos hundar. Se till att din hund har en bekväm sovmiljö och får tillräckligt med ostörd sömn varje natt.
 3. Stress: Stress kan vara en betydande utlösande faktor för epilepsi hos hundar. Händelser som plötsliga förändringar i rutiner, höga ljud, överstimulering eller separation kan öka stressnivån hos din hund och bidra till anfall. Försök att skapa en lugn och stabil miljö för din hund och undvik situationer som kan orsaka överdriven stress.
 4. Missad medicinering: Att missa att ge din hund sin medicinering kan också utlösa epileptiska anfall. Att hålla en regelbunden doseringsrutin och se till att din hund tar sin medicin enligt veterinärens anvisningar är viktigt för att minska risken för anfall.

Det är viktigt att notera att utlösande faktorer kan variera från hund till hund. Vissa hundar kan vara mer känsliga för vissa faktorer än andra. Att lära känna din hunds individuella utlösare och undvika dem så mycket som möjligt kan hjälpa till att minska frekvensen och svårighetsgraden av epileptiska anfall.

Hur diagnostiseras epilepsi hos hundar?

Diagnosen epilepsi hos hundar kan vara en utmaning eftersom det inte finns något specifikt test som kan bekräfta sjukdomen. Veterinären kommer att använda olika metoder för att utvärdera och utesluta andra möjliga orsaker till hundens anfall. Här är några vanliga metoder som kan användas vid diagnos av epilepsi:

 1. Anamnes och fysisk undersökning: Veterinären kommer att samla information om din hunds medicinska historia och genomföra en noggrann fysisk undersökning. Detta hjälper till att identifiera eventuella underliggande sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka anfall.
 2. Blodprov: Blodprov kan tas för att utvärdera hundens allmänna hälsa och utesluta andra medicinska tillstånd som kan orsaka anfall. Detta kan inkludera tester för lever- och njurfunktion, elektrolytnivåer och sköldkörtelfunktion.
 3. Neurologisk undersökning: En neurologisk undersökning kan genomföras för att bedöma hundens neurologiska funktion och utesluta andra neurologiska sjukdomar som kan orsaka anfall.
 4. Utvärdering av anfallshistorik: Veterinären kommer att samla information om hundens anfallshistorik, inklusive frekvens, varaktighet och observerade symtom. Detta hjälper till att bedöma om anfallen är förenliga med epilepsi.

Baserat på resultaten av dessa utvärderingar kan veterinären göra en diagnos av epilepsi om andra möjliga orsaker har uteslutits och det finns ingen tydlig underliggande strukturell eller metabolisk sjukdom som förklarar anfallen.

Vilka behandlingsalternativ finns och kan epilepsi botas?

Epilepsi hos hundar är en kronisk sjukdom och kan inte botas fullständigt. Målet med behandlingen är att minska frekvensen och svårighetsgraden av epileptiska anfall för att förbättra hundens livskvalitet. Här är några vanliga behandlingsalternativ för epilepsi hos hundar:

 1. Anti-epileptiska läkemedel (AED): AED-terapi är den vanligaste behandlingsmetoden för epilepsi hos hundar. Dessa läkemedel syftar till att minska elektrisk överaktivitet i hjärnan och därmed minska antalet och svårighetsgraden av anfall. Det finns olika AED-läkemedel tillgängliga och veterinären kommer att ordinera det som är mest lämpligt för din hund baserat på anfallstyp och individuella behov.
 2. Kostförändringar: Vissa veterinärer rekommenderar kostförändringar som en del av behandlingsplanen för epilepsi hos hundar. Detta kan inkludera att använda en diet som är rik på omega-3-fettsyror eller att undvika vissa livsmedel som kan utlösa anfall hos vissa individer.
 3. Kompletterande terapier: Vissa ägare till hundar med epilepsi använder kompletterande terapier som kan inkludera akupunktur, kiropraktik, homeopati eller örtmedicin. Det är viktigt att diskutera dessa alternativ med din veterinär för att säkerställa att de är säkra och passar din hunds specifika behov.

Det är viktigt att komma ihåg att effektiviteten av behandlingen kan variera från hund till hund. Det kan ta tid att hitta rätt dosering och kombination av mediciner som fungerar bäst för din hund. Regelbunden uppföljning med veterinären och justering av behandlingsplanen vid behov är viktiga för att optimera hanteringen av epilepsi hos hundar.

Kan jag para min hund om den har epilepsi?

Beslutet att para en hund som har epilepsi är en komplex fråga som bör diskuteras noggrant med din veterinär och eventuellt en specialist inom genetik. Här är några viktiga faktorer att överväga:

 1. Ärftlighet: Epilepsi hos hundar kan ha en ärftlig komponent, vilket betyder att det kan överföras till avkomman. Om din hund har epilepsi kan det vara en indikation på att det finns en genetisk predisposition för sjukdomen. Att para en hund med ärftlig epilepsi kan öka risken för att avkomman också utvecklar sjukdomen.
 2. Ansvar och etik: Som ansvarsfull hundägare är det viktigt att ta hänsyn till det potentiella lidande som avkomman kan uppleva om de ärver epilepsi. Att para en hund som har epilepsi kan anses vara oetiskt om man inte har vidtagit åtgärder för att minska risken för att sjukdomen överförs.
 3. Rådgör med veterinären: Din veterinär kan erbjuda råd och vägledning baserat på din hunds specifika situation och rasens genetiska predisposition för epilepsi. De kan även rekommendera genetiska tester för att identifiera eventuella ärftliga faktorer och hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut.

Att ta hänsyn till dessa faktorer och konsultera med experter är viktigt för att fatta det bästa beslutet för både din hund och potentiella avkomman. Genom att vara medveten om riskerna och ta ansvar kan du bidra till att minska förekomsten av epilepsi inom hundpopulationen och främja en bättre hälsa hos framtida generationer av hundar.

Kom ihåg att alltid rådgöra med din veterinär och eventuella experter inom rasen för att få en mer detaljerad och individanpassad rådgivning i frågan.

Av Husse