Vildsvin finns idag i nästan hela världen. Till en början hittade man endast dessa djur i Europa och Sydostasien, men kom sedan med människans hjälp att spridas till Amerika, Australien och många öar kring kontinenterna. Vildsvinet är nära besläktat med tamsvinet och är i grund och botten samma art. Det händer att dessa två parar sig med varandra och således skapar avkomma som är svår att definiera som det ena eller det andra. Detta är framför allt vanligt i Nordamerika.

Lever i flockar

Fram till tre månaders ålder är de små kultingarna gul- och svartrandiga för att sedan blir de rödbruna eller brungrå när de blir äldre. Båda könen får uppåtböjda betar- även om hanarnas blir betydligt större. En könsmogen hane (som även kallas galt) blir mellan 60-120 cm hög och 120-200 cm lång inklusive svansen,. Vikten på en galt kan vara så mycket som 80-200 kg medan den könsmogna suggan är avsevärt mindre och som mest väger 110 kg. Vildsvin har ganska dålig syn men kompenserar detta med god hörsel och väldigt bra luktsinne. Vildsvinen lever för det mesta i flockar bestående av några honor med ungar, till skillnad från galtarna som lever ensamma förutom vid parningstider då de tillfälligt välkomnas till suggornas flock. En hona är dräktig i cirka 115 dagar efter vilka hon får en kull på omkring 5-6 kultingar.

Vildsvin orsakar problem

Föda

Vildsvinet är en riktig allätare och intar föda både från växt- och djurriket. När ett svin har letat efter föda syns detta tydligt då de använder sig av trynet och ”bökar” sig fram i jorden på jakt efter ekollon, nötter, bär, spannmål, potatis, maskar eller möss. Det händer även att svinen går igenom sopor för att hitta mat, även om de generellt är skygga varelser och håller sig undan från människor och bebyggelse. I områden där vildsvinspopulationen drastiskt ökar händer det dock att svinen kommer närmare folk och bostäder. I extrema fall har det hänt att männidkot blivit attackerade av vildsvin som känt sig hotade. Djuret är bra på att göra ljud ifrån sig och använder sig av grymtningar för kontakt inom flocken. När den vill varna fnyser och frustar den för att vid aggressivitet klappra tänder.

Vanligtvis är vildsvin som mest aktiva på natten även om det händer att de pga. födobrist letar mat även under dygnets övriga timmar. Om dagen är det dock troligast att de vilar i täta gran- och buskageområden eller i våtmarker nära odlad mark. Då de svenska vildsvinens föda ofta hittas på åkrar och andra öppna terränger håller de gärna till precis innanför skogsbryn. Vildsvinet med sina vassa betar kan vara en farlig fiende och de enda rovdjuren som jagar dessa djur är varg och björn. Kultingar kan även tas av räv och lodjur. Framför allt är det sedan lång tid människan som utgör det dominerande hotet för vildsvinen.

Av Husse

Relaterat inlägg